×

Årsplan 2022-2024

Barnehagens årsplan er utarbeidet i tråd med Rammeplan og barnehageloven. Årsplanen viser hva vi er opptatt av i barnehagen, og hvordan vi jobber med barna for å virkeliggjøre målene våre. Årsplanen skal synliggjøre hva barnehagen velger å legge vekt på, og hvordan vi vil jobbe for å nå fastsatte mål. Barnehagens tanker, visjoner og holdninger kommer frem. Årsplan skal gi informasjon til myndighetene, ulike samarbeidsaktører og planen skal også fungere som et arbeidsverktøy for personalet.

Årsplan er vedtatt i samarbeidsutvalget juni -20